Results 2014-15

Results 2014-15

HEARTIEST CONGRATULATIONS
Result Analysis Academic Year 2014-15 B.Pharmacy Declared on 01/07/2015
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA
Final Year B. Pharmacy Patil Priyanka Vijay (7) 1 80.90
Patil Rupali Motising 2 78.33
Agrawal Sarvesh Sharad 3 76.64
Third Year B. Pharmacy Patil Manisha Raosaheb (4) 1 8.36
Patil Tejaswini Dhanaraj (6) 2 8.32
Nikam Nutan Kishor 3 7.99
Second Year B. Pharmacy Agrawal Tanisha Neelkant (1) 1 8.80
Rajput Shital Ravindra 2 8.44
Chaudhary Sayali Sanjay 3 8.12
First Year B. Pharmacy Jain Shubham Gautamchand (4) 1 8.31
Sharma Minakshi Ramnivas (7) 2 8.08
Handal Ramchandra Manjaba 3 7.38
Result Analysis Academic Year 2014-15 M.Pharmacy Declared on 24/06/2015 10/12/2015
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA / %
Final Year M. Pharmacy (Biopharmaceutics) More Rupesh Krushna 1 64.4
Final Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Patil Shwetal Subhash 1 I-class
Patil Chaitali Suresh 2 I-class
Bhamare Harshala Ravindra 3 I-class
First Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Chitalkar Ramesh Vishnu 1 65.6
Bhadane Sunil Mahavir 2 63.4
Gohil Vikram Vinodbhai
Marathe Dipak Vithal
3 63.2
First Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Bachchhav Kunal Bhalerao 1 67.6
Bari Nikhil Madhukar 2 67.4
Javare Mayuri Sudam 3 67.2