Results 2016-17

Results 2016-17

HEARTIEST CONGRATULATIONS
Result Analysis Academic Year 2016-17 B.Pharmacy Declared on 28/06/2017
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA
Final Year B. Pharmacy Agrawal Tanisha Neelkant (2) 1 8.58
Rajput Shital Ravindra (8) 2 8.15
Chaudhary Sayali Sanjay 3 8.07
Third Year B. Pharmacy Jain Shubham Gautamchand (2) 1 8.31
Sharma Minakshi Ramnivas 2 8.01
Jain Sachinkumar Dilipbhai 3 7.57
Second Year B. Pharmacy Bhavsar Vaidehi Sunil 1 8.09
Patil Nishabai Suresh 2 8.06
Patil Nilima Sunil 3 7.62
First Year B. Pharmacy Chaudhary Ruchika Sanjay (1) 1 8.60
Mahajan Mahima Mohan 2 7.96
Bharambe Dhiraj Sanjay 3 7.79
Result Analysis Academic Year 2016-17 M.Pharmacy Declared on 09/06/2017 19/08/2017
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA / %
Final Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Patil Prachiti Anil (7) 1 73.46
Agrawal Sarvesh Sharad (9) 2 70.69
Jaiswal Umesh Rameshla 3 68.76
Final Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Patil Rupali Motising (2) 1 75.84
Varude Rohini Rajendra (6) 2 73.07
Jadhav Shushil Meherban 3 68.46
First Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Nikam Nutan Kishor (2) 1 70.80
Jain Sneha Pankaj (4) 2 69.40
Patil Shweta Pramod 3 64.60
First Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Marathe Jyoti Santosh 1 61.40
Gavit Akash Panya 2 -
Patil Kapil Manoj 3 -