Results 2017-18

Results 2017-18

HEARTIEST CONGRATULATIONS
Result Analysis Academic Year 2017-18 B.Pharmacy Declared on 30/06/2018
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA
Final Year B. Pharmacy Jain Shubham Gautamchand (3) (Gold Medal (Boys)) 1 8.30
Sharma Minakshi Ramnivas 2 7.98
Sonwane Jitendra Kailas 3 7.58
Third Year B. Pharmacy Bhavsar Vaidehi Sunil 1 8.02
Patil Nishabai Suresh 2 7.97
Kumawat Nikita Suresh 3 7.46
Second Year B. Pharmacy Chaudhari Ruchika Sanajy (1) 1 8.66
Mahajan Mahima Mohan 2 8.24
Bharambe Dhiraj Sanjay 3 8.16
First Year B. Pharmacy Jain Gunjan Avinash 1 8.60
Patil Dipti Rajendra 2 8.45
Dhake Nikita Ulhas 3 8.44
Result Analysis Academic Year 2017-18 M.Pharmacy Declared on 13/06/2018 25/08/2018
Year Name of Students (Uni. Rank) Institute Rank CGPA / %
Final Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Nikam Nutan Kishor (4) 1 71.38
Jain Sneha Pankaj 2 70.92
Patil Shweta Pramod 3 69.84
Final Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Gavit Akash Panya 1 69.76
Marathe Jyoti Santosh 2 66.69
Patil Kunal Ambalal 3 65.38
First Year M. Pharmacy (Pharmaceutics) Rajput Shital Ravindra (08) 1 8.38
Gosavi Chetana Sunil 2 8.12
Patil Shivani Sanjay 3 8.04
First Year M. Pharmacy (Pharm. Quality Assurance) Bari Kunal Bharat (1)
Baviskar Shweta Kiran (1)
1 8.77
Agrawal Tanisha Neelkant (2) 2 8.69
Chaudhary Sayali Sanjay (3) 3 8.62